Czy audyt może dać zarządom więcej? – po dyskusji CFO w Katowicach

Posted on 1 Comment

Znamienna jest zmiana tytułu tego postu w stosunku do tytułu spotkania w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog”. Spotkanie zatytułowaliśmy: Czego więcej powinniśmy spodziewać się po audycie? Spotkanie – jak widać – zasiało w nas pytanie, czy to właśnie od audytu powinniśmy oczekiwać tego, czego teraz pilnie potrzebujemy w firmach, szczególnie będąc w zarządach tych firm: lepszego […]

Czy warto chodzić po dwugarbnej krzywej?

Posted on 1 Comment

Ach te lata dwudzieste, lata trzydzieste…. Nietrudno zauważyć, że na początku dwudziestego stulecia działo się coś dziwnego. Postęp w różnych dziedzinach wiedzy i techniki  – takich, ujarzmienie i zaprzęgnięcie do pracy elektryczności, skonstruowanie silnika spalinowego, opanowanie mechaniki latania obiektów cięższych od powietrza, ale też:  rozwój organizacji pracy, rozwój miast, rozwój środków komunikacji i przekazu wiadomości, […]

Czy AI jest „The next big thing”?

Posted on Leave a comment

Opinie są zawsze dyskusyjne, ponieważ uwarunkowane są kontekstem, aktualną chwilą, tym co się uważa za powszechnie słuszne itd. Jest też, bardzo znana dwugarbna krzywa Gartnera, pokazująca dojrzałość technologii, czyli co  jest w fazie wzrostu, co spadku, co szybciej lub wolniej zmierza do swojego plateau czyli poziomu nasycenia. Wedle Hype Curve Gartnera, Machine Learning – jedna […]

Jakie korzyści daje uczenie maszynowe w analizie ryzyka transakcji biznesowych?

Posted on Leave a comment

Prowadzenie biznesu w oczywisty sposób wiąże się z zawieraniem transakcji. Wszyscy chcielibyśmy, aby te transakcje przebiegały sprawnie i bez zakłóceń. Jednym słowem chcielibyśmy, aby usługa lub towar został dostarczony na czas i w odpowiedniej jakości, a z drugiej strony aby spłynęła należność za wystawioną fakturę. Niestety, nie zawsze tak jest. Często kontrahent okazuje się nieuczciwy […]

Wzory użyteczne dla biznesu

Posted on Leave a comment

Uczenie maszynowe (ang. Machine Learning) to mniej lub bardziej automatyczne wykrywanie wzorców, regularności czy wydobywanie wiedzy zawartej w danych. Stosuje się je tam, gdzie istnieje duża liczba zmiennych i trudne lub wręcz niemożliwe jest przygotowanie zestawu reguł, w oparciu o które można by stworzyć algorytm „tradycyjnego” programu komputerowego.   Załóżmy, że chcemy znaleźć sposób na […]

Fiasko magików czy niewłaściwe zadania?

Posted on 1 Comment

Już nikogo nie trzeba przekonywać, że analizowanie danych jest ważne w dzisiejszym biznesie. Oczywiście nie analizowanie dla analizowania, ale dla uzyskiwania i ciągłego podtrzymywania przewagi konkurencyjnej, prowadzącej do wzrostu przychodów  lub obniżenia kosztów. Zdarzają się też całkiem częste przypadki w branżach regulowanych, kiedy analizowanie danych pozwala upewniać się firmie, czy i jak zachowywać zgodność z wymaganiami prawnymi. […]