Czy audyt może dać zarządom więcej? – po dyskusji CFO w Katowicach

Posted on 1 Comment

Znamienna jest zmiana tytułu tego postu w stosunku do tytułu spotkania w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog”. Spotkanie zatytułowaliśmy: Czego więcej powinniśmy spodziewać się po audycie? Spotkanie – jak widać – zasiało w nas pytanie, czy to właśnie od audytu powinniśmy oczekiwać tego, czego teraz pilnie potrzebujemy w firmach, szczególnie będąc w zarządach tych firm: lepszego […]

Czy warto chodzić po dwugarbnej krzywej?

Posted on 1 Comment

Ach te lata dwudzieste, lata trzydzieste…. Nietrudno zauważyć, że na początku dwudziestego stulecia działo się coś dziwnego. Postęp w różnych dziedzinach wiedzy i techniki  – takich, ujarzmienie i zaprzęgnięcie do pracy elektryczności, skonstruowanie silnika spalinowego, opanowanie mechaniki latania obiektów cięższych od powietrza, ale też:  rozwój organizacji pracy, rozwój miast, rozwój środków komunikacji i przekazu wiadomości, […]