Wzory użyteczne dla biznesu

Posted on Leave a comment

Uczenie maszynowe (ang. Machine Learning) to mniej lub bardziej automatyczne wykrywanie wzorców, regularności czy wydobywanie wiedzy zawartej w danych. Stosuje się je tam, gdzie istnieje duża liczba zmiennych i trudne lub wręcz niemożliwe jest przygotowanie zestawu reguł, w oparciu o które można by stworzyć algorytm „tradycyjnego” programu komputerowego.   Załóżmy, że chcemy znaleźć sposób na […]

Fiasko magików czy niewłaściwe zadania?

Posted on 1 Comment

Już nikogo nie trzeba przekonywać, że analizowanie danych jest ważne w dzisiejszym biznesie. Oczywiście nie analizowanie dla analizowania, ale dla uzyskiwania i ciągłego podtrzymywania przewagi konkurencyjnej, prowadzącej do wzrostu przychodów  lub obniżenia kosztów. Zdarzają się też całkiem częste przypadki w branżach regulowanych, kiedy analizowanie danych pozwala upewniać się firmie, czy i jak zachowywać zgodność z wymaganiami prawnymi. […]